image

จีระศักดิ์ เฉลิมพนาพันธ์

ข้อมูลโค้ช

อุตสาหกรรมการผลิต
ธุรกิจบริการ
การตลาดออนไลน์
เทคโนโลยี/นวัตกรรม/วิทยาศาสตร์/ดิจิทัล

รีวิวจากผู้ใช้งาน

ความคิดเห็น : 1 ความคิดเห็น

บุคคลธรรมดา

การดำเนินงาน :

ให้คำปรึกษาแนะนำ

คะแนนรีวิว :

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :

ระบบงานช่วยขายผลิตภัณฑ์บริการของกิจการ

เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีการใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (cookies) เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น
เราจึงขอให้ท่านยินยอมสำหรับการใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน นโยบายเว็บไซต์ และ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล