ระบบยืนยันตัวบุคคลกลางภาครัฐ

กรุณาเลือกประเภทของบัญชีที่ต้องการเข้าใช้งาน มีดังนี้

บัญชีประชาชน สำหรับท่านที่ต้องการเข้าใช้บริการภาครัฐ โดยท่านสามารถสมัครผ่านระบบหรือขอผ่านศูนย์บริการร่วม ที่รัฐให้บริการได้ทุกสาขา

บัญชีผู้ประกอบการ สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเข้างาน บริการภาครัฐ โดยบัญชีจะออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจ การค้าหลังจากที่ท่านได้ดำเนินการจดทะเบียนบริษัทเรียบร้อย