กิจกรรมสร้างและพัฒนาที่ปรึกษาเฉพาะทางที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาธุรกิจกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก และรายย่อยในระบบ SME Coach

ตั้งแต่ 01 มิ.ย. 2566 - 31 ธ.ค. 2566

ลงทะเบียนกิจกรรม

กิจกรรมสร้างและพัฒนาที่ปรึกษาเฉพาะทางที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาธุรกิจกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก และรายย่อยในระบบ SME Coach

ตั้งแต่ 01 มิ.ย. 2566 - 31 ธ.ค. 2566

ลงทะเบียนกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

 • วิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจชุมชน
 • ผู้ประกอบการ ภาคการท่องเที่ยว และ Supply Chain ที่
 • เกี่ยวข้อง
 • พื้นทีเป้าหมาย 10 จังหวัดทั่วประเทศ

กิจกรรมโครงการ

 1. ลงทะเบียน SME OnelD
 2. ผู้ประกอบการประเมินตนเองด้วยระบบ SME Scoring
 3. ตรวจสุขภาพธุรกิจ โดยผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาเฉพาะด้าน
 4. ให้ความรู้ผ่านกิจกรรมการให้ความรู้และปรึกษาแนะนำ Onsite และ Online
 5. จัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่มผู้ให้บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจ

 

ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากโครงการ

 • เพิ่มศักยภาพและเสริมทักษะวิสาหกิจุมชนกลุ่มเป้าหมาย: ได้รับความรู้และทักษะที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารธุรกิจในหลายๆ ด้าน
 • ติดปีกวิสาหกิจชุมชนด้านการตลาดออนไลน์: การใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มดิจิตอลและช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อขยายขอบเขตตลาด สร้างแบรนด์ และขยายฐานลูกค้า
 • เรียนรู้เทคนิคการตลาดในโซเชียลมีเดีย
 • โอกาสในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ: เพิ่มขยายเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์
 • Checklist สุขภาพธุรกิจและการเงิน: ตรวจสุขภาพธุรกิจวิสาหกิจด้วยที่ปรึกษามืออาชีพ เชื่อมโยงแหล่งเงินทุน พร้อมทั้งแนวทางการเข้าถึงแหล่งทุนภาครัฐ
 • การออกร้านกับทาง สสว.
 • ฟรีทุกกิจกรรม ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด

เปิดแอพ LINE > เลือกแท็บเพื่อน > แตะไอคอนเพิ่มเพื่อนที่มุมขวาบน

แล้วเลือก "คิวอาร์โค้ด" จากนั้นจึงสแกนคิวอาร์โค้ด

เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีการใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (cookies) เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น
เราจึงขอให้ท่านยินยอมสำหรับการใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน นโยบายเว็บไซต์ และ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล