image

ชาตรีญา พุ่มรัก

ข้อมูลโค้ช

อุตสาหกรรมการผลิต
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์/ก่อสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก
การบริหารจัดการ
การจัดทำแผนธุรกิจ
การตลาดออฟไลน์

รีวิวจากผู้ใช้งาน

ความคิดเห็น : 2 ความคิดเห็น

บุคคลธรรมดา

การดำเนินงาน :

ให้คำปรึกษาแนะนำ

คะแนนรีวิว :

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :

ส่วนของกิจการมีความสนใจต่อยอดด้านการหาตลาดใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ เช่นตลาดประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนระยะเวลาในการให้คำปรึกษาอาจจะค่อนข้างสั้นไป เนื่องจาก 2 วัน ยังอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการคิดและอาจได้แผนงานบางส่วน ที่ทางกิจการอาจต้องดำเนินการต่อเอง ส่วนตัวขออนุญาตนำเสนอให้เพิ่มระยะเวลาเป็น 4 วัน โดยกำหนดระยะเวลาของการเข้าให้คำปรึกษาอาทิตย์ละครั้ง ภายใน 1 เดือน (แต่อาจไม่เหมาะสมหากมีเรื่องของความไม่สะดวกเรื่องการเดินทางสำหรับบางกิจการ) หรือปรับให้มีความยืดหยุ่น อยู่ในจำนวน 2-4 วัน ตามหัวข้อที่SMEต้องการได้รับการช่วยเหลือ ทั้งนี้ก็มีความเข้าใจเรื่องข้อจำกัดของทางภาครัฐ หรือ สสว ด้านงบประมาณ หรือระยะเวลาการดำเนินงานของ สสว ขอเป็นกำลังใจให้หน่วยประสานงานค่ะ ทั้ง สสว และบ.วีวาสนาดี ที่พยายามผลักดันโครงการดีๆเพื่อผู้ประกอบการไทย ขอบพระคุณค่ะ

นิติบุคคล

การดำเนินงาน :

ให้คำปรึกษาแนะนำ

คะแนนรีวิว :

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :

-

เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีการใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (cookies) เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น
เราจึงขอให้ท่านยินยอมสำหรับการใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน นโยบายเว็บไซต์ และ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล