image

ภูมิพัฒน์ ธารายศ

ข้อมูลโค้ช

อุตสาหกรรมการผลิต
ธุรกิจบริการ
เศรษฐกิจฐานราก
ออกแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์
เทคโนโลยี/นวัตกรรม/วิทยาศาสตร์/ดิจิทัล
การจัดทำแผนธุรกิจ

รีวิวจากผู้ใช้งาน

ความคิดเห็น : 4 ความคิดเห็น

บุคคลธรรมดา

การดำเนินงาน :

ให้คำปรึกษาแนะนำ

คะแนนรีวิว :

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :

-

บุคคลธรรมดา

การดำเนินงาน :

ให้คำปรึกษาแนะนำ

คะแนนรีวิว :

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :

-

บุคคลธรรมดา

การดำเนินงาน :

ให้คำปรึกษาแนะนำ

คะแนนรีวิว :

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :

ขอบพระคุณโค้ชมากๆนะครับที่ให้ความรู้ และ คำแนะนำที่ดีมากๆเลยครับ โค้ชใจดีและเป็นกันเองมากๆครับ ขอบคุณมากๆครับสำหรับโครงการดีๆ และโค้ชที่มีคุณภาพมากๆครับ ให้คะแนนโค้ช เต็ม 10 เลยครับ ทำให้มองเห็นภาพที่จะทำให้กิจการประสบความสำเร็จได้ต่อไปในอนาคตครับ ขอบพระคุณมากครับ

บุคคลธรรมดา

การดำเนินงาน :

ให้คำปรึกษาแนะนำ

คะแนนรีวิว :

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :

-

เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีการใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (cookies) เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น
เราจึงขอให้ท่านยินยอมสำหรับการใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน นโยบายเว็บไซต์ และ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล