image

ภญ.สิริปรียา สนใจ

ข้อมูลโค้ช

ธุรกิจค้าส่ง
ธุรกิจค้าปลีก
ธุรกิจนำเข้า/ส่งออก
การตลาดออนไลน์
การขาย
เทคโนโลยี/นวัตกรรม/วิทยาศาสตร์/ดิจิทัล

รีวิวจากผู้ใช้งาน

ความคิดเห็น : 2 ความคิดเห็น

บุคคลธรรมดา

การดำเนินงาน :

ให้คำปรึกษาแนะนำ

คะแนนรีวิว :

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :

อาจารย์มีความเอาใจใส่และตั้งใจช่วยผู้ประกอบการให้เกิดการพัฒนาอย่างจริงจัง ให้คำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริง มีความเข้าใจ น่ารัก และเป็นมิตรที่ดีมากๆๆๆๆๆ ค่ะ เสียดายที่โครงการให้เวลาพบป่ะอาจารย์ที่ปรึกษาเพียง 2 ครั้ง

นิติบุคคล

การดำเนินงาน :

วินิจฉัยสถานประกอบการ

คะแนนรีวิว :

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :

อาจารย์มีความเข้าใจ และทำความเข้าใจกับลักษณะของธุรกิจได้ดี การแนะนำตรงจุด สามารถนำไปประยุกต์ต่อได้ครับ

เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีการใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (cookies) เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น
เราจึงขอให้ท่านยินยอมสำหรับการใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน นโยบายเว็บไซต์ และ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล