ประวัติการทำงาน
ปิดหน้าต่าง

ประวัติอย่างย่อ (Resume/CV)

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา สถาบันการศึกษา วันที่จบการศึกษา เครื่องมือ
ปริญญาตรี ปริญญาตรี การเงินและการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม 31 มี.ค. 2538

ประสบการณ์การทำงานประจำตั้งแต่จบปริญญาตรี

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/อื่นๆ ประเภทธุรกิจ ตำแหน่ง วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดการทำงาน เครื่องมือ
นครหลวงคอนกรีต บริษัท เจ้าหน้าทึ่บัญชี 01 พ.ค. 2538 - 31 พ.ค. 2540
อะโลฮา รีสอร์ท บันเทิง พนักงานต้อนรับ 15 ก.ค. 2540 - 31 ม.ค. 2541
ทัวร๋อีส เอเชีย บริษัท มัคคุเทศค์ 28 ก.พ. 2541 - 31 ต.ค. 2543
เป็นสุข รีสอร์ท นครราชสีมา บันเทิง การตลาด 01 ก.พ. 2544 - 30 พ.ย. 2546
airspace bailan guesthouse บันเทิง เจ้าของกิจการ 01 ก.พ. 2545 - 31 ธ.ค. 2558
วิลล่าริว่า อสังหาริมทรัพย์ ผู้จัดการ 02 ก.พ. 2559 - 30 พ.ย. 2564
ทีแสควร์ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา 01 เม.ย. 2566 - 31 ส.ค. 2566

ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษา

ชื่อโครงการ ตำแหน่ง วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดการทำงาน เครื่องมือ
winning the goal โตถูกทิศพิชิตความสำเร็จ ที่ปรึกษา 15 มี.ค. 2566 - 31 ก.ค. 2566
SMmE coach ฐานราก ที่ปรึกษา 01 มิ.ย. 2566 - 31 ธ.ค. 2566
soft power นักวินิจฉัย 22 ม.ค. 2567 - 20 มี.ค. 2567